Yayındaki Anketler [ Doldurulabilir ]

Tüm Kullanıcılar [ Girişsiz ]

YÜKSEKÖĞRETİMDE PİYASANIN ETKİSİ KONUSUNDAKİ ALGI

Değerli Katılımcı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde “ABD ve Türkiye’deki Yükseköğretim Yöneticilerinin Piyasanın Yükseköğretime Etkisi Üzerine Algılarının Karşılaştırmalı Bir Çözümlemesi”

Anket Sayfasına İçin Tıklayınız. [tr].

İp Adresi İzin Verilen Cihazlardaki Kullanıcılar [ Girişsiz ]

Özel Koda Sahip Olan Kullanıcılar [ Girişsiz ]

AKADEMİK TÜRKÇE İHTİYAÇ ANALİZ ANKETİ

Bu anket Prof.Dr.Ayşe KIRAN ve Melike Melek GÜRAL tarafından yürütülen “Türkçenin Yabancı/İkinci Dil Olarak Öğretiminde Öğrenen İhtiyaçları ve Avrupa Ortak Referans Çerçevesi” başlıklı doktora tez çalışmasının bir parçası olup Türkiye’de eğitim görmekte olan uluslararası öğrencilerin, akademik çalışmalarını yürütebilmek için gerekli akademik Türkçe dil ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla uygulanmaktadır.

Anket Sayfasına İçin Tıklayınız. [tr].

Özel Sağlık Sigortası Algısı: Akademik Personel Üzerinde Bir Araştırma

Araştırma Hacettepe Üniversitesi'nde görev yapmakta olan akademisyenlerin Özel sağlık sigortası ile ilgili görüşlerini almak amacıyla planlanmıştır.

Anket Sayfasına İçin Tıklayınız. [tr].

Girişli Kullanıcılar [ ]

Üniversite - Sanayi İşbirliğine İlişkin Akademisyenlerin inançları ve Değer Algıları

Bu ölçek, University of Missouri - Columbia-ABD ve Hacettepe Üniversitesi’nde yürütülecek karşılaştırmalı araştırmanın bir parçası olarak uygulanmaktadır.

Anket Sayfasına İçin Tıklayınız. [tr].

Belge Yönetim Sistemi (BYS) Bilgi Formu

Anket Girişine Eklenecek Üniversitemizin Yönetim Sistemlerinden Belge Yönetim Sistemi(BYS) ve Bireysel İşlemler(Bİ) uygulamalarının kullanımı esnasında tespit etmiş olduğunuz sorun ve önerileri belirlemek, sizlerden dönen öneriler doğrultusunda yeni BYS’nin oluşumuna katkı sağlamak amacıyla aşağıdaki bilgi formu hazırlanmıştır. Bilgi Formunu dolduracak kişiler; BYS ve Bİ uygulamalarını yoğun olarak kullanan Birim Evrak Sorumluları ve Akademik birimlerdeki İdari Birim Sorumlularıdır.(Fakülte/Enst

Anket Sayfasına İçin Tıklayınız. [tr].

Bilgisayar Destekli Dil Eğitimi Anketi

Bildil Ofisi tarafından Üniversitemiz öğrenci ve personelinin kullanımına sunulan İngilizce dil eğitimi programı Dyned konusunda bu ankette yer alan çoktan seçmeli sorulara vereceğiniz yanıtlar, ve varsa diğer yorumlarınız, katılımcı memnuniyeti, kullanım oranları, projenin yürütülme etkinliği, eğitim verimliliği ve benzeri konularda süreç değerlendirmesi açısından Üniversitemize yararlı geribildirimler sağlayacaktır.

Anket Sayfasına İçin Tıklayınız. [tr].

Kullanıcı Adı Tanımlı Kullanıcılar [ ]

Tc Tanımlı Kullanıcılar [

Anket Sonuçları