Yayındaki Anketler [ Doldurulabilir ]

Tüm Kullanıcılar [ Girişsiz ]

Toplumsesbilgisel değişkenler ve dinleyici algısı

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü’nden Prof.Dr.Işıl Özyıldırım danışmanlığında Arş.Gör.Emre Yağlı tarafından yürütülmekte olan ve Hacettepe Üniversitesi Etik Komisyonu tarafından onaylanmış Toplumsal anlamı dizinleme: Toplumsesbilgisel değişkenler ve Türkçe üzerindeki dinleyici algısı adlı bu çalışmanın amacı, dilsel birimler üzerinde gerçekleşen söyleyiş farklılıklarının hangi toplumsal anlamlar çerçevesinde algılandığını ortaya çıkarmaktır.

Anket Sayfasına İçin Tıklayınız. [tr].

2017 YILI KURUMSAL İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (KİDR) DEĞERLENDİRME FORMU

2017 YILI KURUMSAL İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (KİDR) DEĞERLENDİRME FORMU

Anket Sayfasına İçin Tıklayınız. [tr].

İp Adresi İzin Verilen Cihazlardaki Kullanıcılar [ Girişsiz ]

Özel Koda Sahip Olan Kullanıcılar [ Girişsiz ]

Özel Sağlık Sigortası Algısı: Akademik Personel Üzerinde Bir Araştırma

Araştırma Hacettepe Üniversitesi'nde görev yapmakta olan akademisyenlerin Özel sağlık sigortası ile ilgili görüşlerini almak amacıyla planlanmıştır.

Anket Sayfasına İçin Tıklayınız. [tr].

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Personel Memnuniyet Anketi

Bu anket, birimimiz hizmetlerinin geliştirilmesine katkıda bulunması amacıyla hazırlanmıştır.

Anket Sayfasına İçin Tıklayınız. [tr].

Girişli Kullanıcılar [ ]

Bilgisayar Destekli Dil Eğitimi Anketi

Bildil Ofisi tarafından Üniversitemiz öğrenci ve personelinin kullanımına sunulan İngilizce dil eğitimi programı Dyned konusunda bu ankette yer alan çoktan seçmeli sorulara vereceğiniz yanıtlar, ve varsa diğer yorumlarınız, katılımcı memnuniyeti, kullanım oranları, projenin yürütülme etkinliği, eğitim verimliliği ve benzeri konularda süreç değerlendirmesi açısından Üniversitemize yararlı geribildirimler sağlayacaktır.

Anket Sayfasına İçin Tıklayınız. [tr].

(OİDB) DERS - DERS SORUMLUSU DEĞERLENDİRME ANKETİ

OİDB tarafından her dönem sonunda öğrenciler tarafından doldurulmak üzere sunulan ders - ders sorumlusu değerlendirme anketinin güncellenmiş ve revize edilmiş yeni halidir.

Anket Sayfasına İçin Tıklayınız. [en].

Kullanıcı Adı Tanımlı Kullanıcılar [ ]

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖNÜLLÜLÜK HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ANKETİ

Bu anket, H.Ü.
Çocuk ve Gençlerde Akademik Yapıyı Güçlendirme Merkezi’nin 2017-2018 öğretim yılında üniversite öğrencilerinin “Gönüllülük” hakkındaki görüşlerinin incelenmesi konulu araştırma için hazırlanmıştır.

Anket Sayfasına İçin Tıklayınız. [tr].

Tc Tanımlı Kullanıcılar [

Anket Sonuçları