0% Tamamlandı ...

Trafikte Deneyimlenen Olaylar

Bu araştırma Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Arş. Gör. Dr. Hüseyin Nergiz ve Dr. Öğr. Üyesi Pınar Bıçaksız tarafından yürütülmektedir. Çalışmanın etik uygunluğuyla ilgili gerekli izinler Hacettepe Üniversitesi Etik Komisyonu’ndan alınmıştır. Çalışmanın amacı, bazı psikososyal özelliklerin sürücü davranışlarıyla ilişkisini incelemektir. Anket uygulaması yaklaşık 20-25 dakika sürmektedir. Bu çalışmaya katılım tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Çalışmada kimliğinize ilişkin herhangi bir bilgi istenmemektedir. Verdiğiniz tüm yanıtlar kesinlikle gizli tutulacaktır. Çalışmadan elde edilecek sonuçlar sadece araştırmacılar tarafından değerlendirilip, bilimsel çalışma ve yayınlarda kullanılacak ve başka kimseyle paylaşılmayacaktır. Araştırma sonuçlarından sağlıklı bilgiler edinilebilmesi için soruların samimi bir şekilde doldurulması ve boş bırakılmaması oldukça önemlidir.

Anket sorularını yanıtlarken herhangi bir nedenden ötürü kendinizi rahatsız hissederseniz çalışmayı yarıda bırakma hakkınız vardır. Çalışma genel olarak kişisel rahatsızlık verecek bir etkileşim içermemektedir.

Bu çalışmaya katıldığınız için şimdiden teşekkür ederiz. Çalışma hakkında daha fazla bilgi almak için Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim elemanlarından Arş. Gör. Dr. Hüseyin Nergiz ve Dr. Öğr. Üyesi Pınar Bıçaksız ile iletişim kurabilirsiniz.

Bu çalışmaya tamamen gönüllü olarak katılıyorum ve istediğim zaman yarıda kesip çıkabileceğimi biliyorum. Verdiğim bilgilerin bilimsel amaçlı yayımlarda kullanılmasını kabul ediyorum.

Araştırmacıların adı-soyadı: Hüseyin Nergiz, Pınar Bıçaksız
Adres: Hacettepe Üni. Psikoloji Böl.
Tel: 0312 297 8325
E-posta: huseyin.nergiz@hacettepe.edu.tr, pinarbicaksiz@hacettepe.edu.tr